Quy trình
  • Quy trình tuyển dụng
  • Quy trình đào tạo nhân viên
  • Quy trình triển khai dịch vụ
  • Quy trình chăm sóc khách hàng
  • Quy trình hỗ trợ và giải quyết khiếu nại
Quy trình tuyển dụng

1. Ghi nhận thông tin ứng viên

+ Ứng viên tự liên hệ ứng tuyển;

+ Các đối tác tuyển dụng giới thiệu;

+ Nguồn khác.

2. Kiểm tra hồ sơ ứng viên

+ Hồ sơ ứng viên đầy đủ bao gồm:

   - Bản đăng ký thông tin theo mẫu của HCARE;

   - Bản sao các bằng cấp chuyên môn (nếu có)

   - Bản sao chứng minh nhân dân;

   - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

   - Giấy khám sức khỏe đủ điều kiện làm việc (không quá 3 tháng);

   - Bản sao hộ khẩu.

+ Yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ.

+ Đánh giá sơ bộ ứng viên.

3. Phỏng vấn

Những ứng viên đủ điều kiện sau khi đánh giá sơ bộ sẽ được mời phỏng vấn. Nội dung phỏng vấn bao gồm:

   - Kinh nghiệm làm việc;

   - Chuyên môn về công việc ứng tuyển;

   - Đánh giá tâm lý, thái độ công việc, xác định làm việc lâu dài;

   - Đánh giá tính cách, đề cao sự thẳng thắn, trung thực, cẩn thận.

4. Đánh giá

+ Tham vấn các đơn vị liên quan (địa phương, đơn vị đã làm việc trước đây) để kiểm tra thông tin hồ sơ.

+ Đánh giá tổng quát ứng viên dựa trên hồ sơ và kết quả phỏng vấn.

+ Thông báo kết quả cho ứng viên.

5. Tiếp nhận

Tiếp nhận khi ứng viên đạt yêu cầu tuyển dụng

+ Ký hợp đồng thử việc với ứng viên.

+ Cập nhật thông tin ứng viên trên hệ thống quản lý.

+ Sắp xếp lịch đào tạo ứng viên.

Kết nối với chúng tôi