Quy trình
  • Quy trình tuyển dụng
  • Quy trình đào tạo nhân viên
  • Quy trình triển khai dịch vụ
  • Quy trình chăm sóc khách hàng
  • Quy trình hỗ trợ và giải quyết khiếu nại
Quy trình triển khai dịch vụ

1. Tiếp nhận

+ Khách hàng liên hệ.

+ Tư vấn cho khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp.

+ Báo giá cho khách hàng.

2. Hợp đồng

+ Giải thích cho khách hàng hiểu rõ về các điều khoản của hợp đồng.

+ Khách hàng đồng ý với nội dung hợp đồng.

+ Người đại diện HCARE ký hợp đồng với khách hàng.

3. Thực hiện

+ Khách hàng hướng dẫn nhân viên HCARE các công việc cần thực hiện, các yêu cầu và lưu ý.

+ Nhân viên HCARE thực hiện dịch vụ theo đúng thời gian, địa điểm và nội dung công việc mà khách hàng yêu cầu.

+ Nhân viên dịch vụ thông báo cho bộ phận quản lý trước khi bắt đầu công việc (check-in) và sau khi hoàn thành công việc (check-out).

+ Nếu có vấn đề phát sinh từ phía khách hàng, nhân viên HCARE báo cáo cho bộ phận quản lý.

+ Nếu có vấn đề phát sinh từ phía nhân viên HCARE, khách hàng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ.

4. Đánh giá và cải tiến

+ Tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng về dịch vụ.

+ Tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân viên dịch vụ.

+ Ý kiến đánh giá của bộ phận kiểm soát chất lượng dịch vụ.

+ Bộ phận vận hành nghiên cứu các ý kiến tiếp nhận để cải tiến chất lượng dịch vụ.

Kết nối với chúng tôi