Quy trình
  • Quy trình tuyển dụng
  • Quy trình đào tạo nhân viên
  • Quy trình triển khai dịch vụ
  • Quy trình chăm sóc khách hàng
  • Quy trình hỗ trợ và giải quyết khiếu nại
Quy trình hỗ trợ và giải quyết khiếu nại

1. Ghi nhận và hồi âm

+ Khách hàng có thể liên hệ qua các kênh:

   - Trực tiếp tại địa điểm dịch vụ;

   - Tổng đài;

   - Hotline: 0898.082.603;

   - Email: dvkh@hcare.vn.

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ phản hồi chậm nhất 1 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, khiếu nại tùy theo tính chất sự việc.

2. Kiểm tra và xử lý

+ Bộ phận chăm sóc khách hàng kiểm tra và xử lý những vấn đề trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình.

+ Những vấn đề ngoài chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ những bộ phận liên quan hoặc chuyển lên cấp cao hơn để xử lý.

+ Thời hạn xử lý tùy thuộc vào nội dung, tính chất vấn đề nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại.

3. Hồi đáp

+ Khi đã có kết quả xử lý, HCARE sẽ hồi đáp khách hàng theo hình thức mà khách hàng lựa chọn theo thứ tự ưu tiên (điện thoại, sms, email, văn bản, …).

+ Nếu khách hàng chưa đồng ý với kết quả xử lý, bộ phận chăm sóc khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và xử lý lại yêu cầu của khách hàng.

+ Nếu khách hàng đã đồng ý về kết quả xử lý, bộ phận chăm sóc khách hàng cập nhật kết quả cuối cùng và đóng hồ sơ vụ việc.

Kết nối với chúng tôi