Quy trình
  • Quy trình tuyển dụng
  • Quy trình đào tạo nhân viên
  • Quy trình triển khai dịch vụ
  • Quy trình chăm sóc khách hàng
  • Quy trình hỗ trợ và giải quyết khiếu nại
Quy trình chăm sóc khách hàng

1. Khách hàng mới

Khách hàng vừa đăng ký sử dụng dịch vụ

+ Gửi tin nhắn và email cám ơn khách hàng và xác nhận lại thông tin đã đăng ký.

+ Thông báo cho nhân viên được phân công thực hiện dịch vụ về một số lưu ý của khách hàng (nếu có).

+  Gọi điện hỏi thăm khách hàng sau ngày đầu tiên và sau 1 tuần.

2. Ghi nhận ý kiến khách hàng

+ Định kỳ hàng tháng khảo sát ý kiến khách hàng về chất lượng dịch vụ thông qua các phương thức sau:

   - Gửi phiếu đánh giá chất lượng dịch vụ qua bưu điện hay email cho khách hàng;

   - Hoặc khảo sát chất lượng dịch vụ trực tiếp tại địa điểm của khách hàng;

   - Hoặc gọi điện thoại khảo sát khách hàng từ xa.

+ Khách hàng chủ động phản hồi về chất lượng dịch vụ (trực tiếp, điện thoại, email, văn bản).

3. Đánh giá và điều chỉnh

+ Đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên dịch vụ thông qua kết quả khảo sát khách hàng và phản hồi trực tiếp của khách hàng.

+ Nếu nhân viên dịch vụ làm việc chưa tốt, chưa đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ của HCARE:

   - Tư vấn, nhắc nhở nhân viên dịch vụ làm việc tốt hơn.

   - Đào tạo thêm cho nhân viên dịch vụ nếu cần.

+ Nếu khách hàng chưa hài lòng:

   - Tiếp tục điều chỉnh nhân viên dịch vụ những điểm còn chưa tốt.

   - Đổi nhân viên dịch vụ khác nếu khách hàng yêu cầu.

Kết nối với chúng tôi